TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Kladete si ještě otázky? Připravili jsme pro Vás odpovědi na několik nejdůležitějších otázek v oblasti úspory energií

 

Často kladené dotazy

 

Jak to, že si můžete koupit elektřinu a plyn od někoho jiného?

01Vychází se z tzv. Liberalizace trhu, kdy elektřina a plyn jsou něco jako zboží. Energetické společnosti nakupují energie od výrobců na světovém trhu za lepších cenových podmínek a dodávají je zákazníkům, po stejném vedení jako současní dominantní dodavatelé.

 

Podle jakých kritérií si vybrat dodavatele elektřiny?

02Před změnou dodavatele by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s elektřinou. Při hodnocení nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny elektřiny, ale také konkrétní podmínky dodávek elektřiny a v neposlední řadě také spolehlivost, finanční stabilita a zkušenosti dodavatele elektřiny.

 

Budu muset provádět změny v elektroinstalaci nebo připojení? Bude mi vyměněn elektroměr?

03V praxi se pro Vás v podstatě nic nezmění. V průběhu výpovědní lhůty u Vás technik příslušného distributora pouze provede odečet elektroměru, Váš elektroměr zůstává na místě a Vaše dodávka pokračuje kontinuálně bez přerušení a bez jakýchkoliv fyzických zásahů.

 

Jak to dlouho trvá změna dodavatele?

04Počátek dodávky od nového dodavatele závisí na ukončení Vašeho stávajícího smluvního vztahu s původním dodavatelem.

 

Které položky výsledné ceny dodávky elektřiny je možné ovlivnit změnou dodavatele?

05Zákazník má právo si zvolit libovolného dodavatele elektřiny a vybrat si podle svého uvážení nejvhodnější nabízený produkt na dodávky elektřiny s ohledem na charakter a množství své spotřeby. Naopak distribuční platby se odvíjí od místa připojení. Distributora si tedy nelze vybrat. Ze strany zákazníka není také možné ovlivnit cenu za ostatní regulované položky. Cena je pevná pro všechny konečné zákazníky bez ohledu na zvoleného dodavatele. Stručně řečeno, část nákladů za elektřinu na hladině nízkého napětí je možné ze strany odběratele aktivně ovlivnit volbou dodavatele elektřiny, zbytek tvoří regulovaná cena distribuce a ostatní regulované položky.

 

Co když nový dodavatel energie zkrachuje?

06Na toto myslí energetický zákon, pokud obchodník (dodavatel) vyhlásí úpadek, jeho zákazníci budou automaticky převedeni pod místně příslušného dominantního dodavatele po určitou dobu, než si případně vyberou znovu jiného dodavatele. Po tuto dobu odebírají elektrickou energii za regulované ceny určené Energetickým regulačním úřadem. Bez proudu zákazník nezůstane.

 

Jakým způsobem zpracováváte osobní údaje?

07Společnost SIMPLY ENERGY - Partner v energetice s.r.o., IČO: 02790637, se sídlem 36017 Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru 584/7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 30575 (dále jen “SIMPLY ENERGY“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní SIMPLY ENERGY. SIMPLY ENERGY zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

 

 

Jsme tu pro Vás

Pokud váháte nebo máte doplňující otázky, rádi Vám poradíme osobně v naší kanceláři.

Karlovy Vary

Závodu míru 584/7, 360 17

Telefon: +420 777 825 896

E-mail: info@simplyenergy.cz