TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Vydáním Energetického zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích byla odstartována liberalizace energetického trhu v ČR. Liberalizace energetického trhu si dává za cíl zavést konkurenční prostředí do oblasti výroby a obchodu s elektřinou. Distribuce a ostatní platby za elektřinu zůstanou i nadále přísně regulovaným odvětvím, neboť jde o činnost vykazující znaky přirozeného monopolu. Celková cena elektřiny se skládá ze dvou částí.

Rozdělení plateb za elektřinu

1. Prodej elektřiny (konkurenční prostředí)

Tuto část tvoří spotřebovaná komodita zákazníkem „silová elektřina“. Tuto komoditu si každý odběratel může kupovat od jakéhokoliv dodavatele, který má licenci vydanou ERÚ. Tuto licenci v ČR má přes 200 firem. Elektřinu tito dodavatelé získávají jak výrobou, dovozem, či nákupem na energetické burze.

Silová elektřina:

Měsíční plat

  • Platba za VT
  • Platba za NT
Silová elektřina Distribuce

2. Distribuce a ostatní platby za elektřinu (regulované prostředí)

Tuto část tvoří činnosti spojené s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi a dále se zajištěním stability elektrizační soustavy ČR z technického i obchodního hlediska. Tato část plateb za elektřinu je přísně regulována ERÚ (energetickým regulačním úřadem), protože zde není možné vytvořit konkurenční prostředí.

Distribuce:

  • Platba za jistič
  • Platba za VT
  • Platba za NT

Ostatní platby

  • Systémové služby
  • Obnovitelné zdroje
  • Činnost OTE

Audit dodavatelů elektřiny

Od 1. Ledna 2006 mají všichni odběratelé elektřiny právo zvolit si svého dodavatele elektřiny. Tímto způsobem mají možnost ovlivnit podstatnou část svých celkových nákladů na elektřinu.

Každý z těchto dodavatelů se zaměřuje na určitou referenční skupinu zákazníků a těm nabízí výhodné služby.

Aby si zákazník vybral správného dodavatele právě pro sebe, musí se orientovat v široké nabídce všech dodavatelů, způsobu vyúčtování za elektřinu, v obchodních a technických podmínkách. Protože trh s elektřinou se vyvíjí, zákazník musí neustále kontrolovat, jestli jeho současný dodavatel je stále výhodný.

Z těchto důvodů se většina odběratelů elektřiny zalekne změny dodavatele.

"Za to mi to nestojí"

 

Podle Vámi předložených dokumentů zjistíme velikost a charakter Vaší spotřeby elektřiny. Na základě těchto údajů Vám zdarma zpracujeme analýzu, která Vám ukáže vhodného dodavatele elektřiny právě pro Vás.

Výhodou této analýzy je, že Vám ukáže ceny vše dodavatelů na trhu, které si můžete jednoduše zkontrolovat. Dále Vám ukáže ideálního dodavatele elektřiny na trhu a zároveň úsporu za rok vůči stávajícímu dodavateli. Záleží jen na Vás, koho si vyberete.

Nikdo nezaručí, že Vámi vybraný dodavatel elektřiny následující rok nezdraží, a proto toto porovnání dodavatelů provádíme každý rok.

"A to se vyplatí"

Všechnu administrativu vyřizujeme zdarma za Vás.

Jsme tu pro Vás

Pokud váháte nebo máte doplňující otázky, rádi Vám poradíme osobně v naší kanceláři.

Karlovy Vary

Závodu míru 584/7, 360 17

Telefon: +420 777 825 896

E-mail: info@simplyenergy.cz