TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Optimalizace distribučních sazeb

Objekt musí splňovat obchodně-technické podmínky, aby mohl být připojen k plynofikační soustavě. Na základě těchto podmínek je odběratel zařazen do distribuční sazby a může odebírat zemní plyn v určitém sjednaném množství po určitou dobu a za sjednanou cenu.

Číst dál...

Audit dodavatelů zemního plynu

Vydáním Energetického zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích byla odstartována liberalizace energetického trhu v ČR. Liberalizace energetického trhu si dává za cíl zavést konkurenční prostředí do oblasti těžby a obchodu se zemním plynem. Distribuce zemního plynu zůstane i nadále přísně regulovaným odvětvím, neboť jde o činnost vykazující znaky přirozeného monopolu. Celková cena zemním plynu se skládá ze dvou části.

Číst dál...

Jsme tu pro Vás

Pokud váháte nebo máte doplňující otázky, rádi Vám poradíme osobně v naší kanceláři.

Karlovy Vary

Závodu míru 584/7, 360 17

Telefon: +420 777 825 896

E-mail: info@simplyenergy.cz