TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Vydáním Energetického zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích byla odstartována liberalizace energetického trhu v ČR. Liberalizace energetického trhu si dává za cíl zavést konkurenční prostředí do oblasti těžby a obchodu se zemním plynem. Distribuce zemního plynu zůstane i nadále přísně regulovaným odvětvím, neboť jde o činnost vykazující znaky přirozeného monopolu. Celková cena zemním plynu se skládá ze dvou části.

Rozdělení plateb za zemní plyn

1. Prodej zemního plynu (konkurenční prostředí)

Tuto část tvoří spotřebovaná komodita zákazníkem „zemní plyn“. Tuto komoditu si každý odběratel může kupovat od jakéhokoliv dodavatele, který má licenci vydanou ERÚ. Tuto licenci v ČR má přes 30 firem. Elektřinu tito dodavatelé získávají jak těžbou, dovozem, či nákupem na energetické burze.

Distribuce zemního plynu:

  • Stálý měsíční plat za kapacitu
  • Cena za odebraný zemní plyn
Prodej plynu Distribuce

2. Distribuce zemního plynu (regulované prostředí)

Tuto část tvoří činnosti spojené s dopravou zemního plynu od těžaře prostřednictvím plynofikační soustavy ke konečnému zákazníkovi a dále se zajištěním stability plynofikační soustavy ČR z technického i obchodního hlediska. Tato část plateb za zemní plyn je přísně regulována ERÚ (energetickým regulačním úřadem), protože zde není možné vytvořit konkurenční prostředí.

Prodej odebraného zemního plynu

  • Stálý měsíční plat (kapacita)
  • Cena za odebraný zemní plyn

Audit dodavatelů zemního plynu

Od 1. Ledna 2008 mají všichni odběratelé zemního plynu právo zvolit si svého dodavatele zemního plynu. Tímto způsobem mají možnost ovlivnit podstatnou část svých celkových nákladů na zemní plyn.

Každý z těchto dodavatelů se zaměřuje na určitou referenční skupinu zákazníků a těm nabízí výhodné služby.

Aby si zákazník vybral správného dodavatele právě pro sebe, musí se orientovat v široké nabídce všech dodavatelů, způsobu vyúčtování za zemní plyn, v obchodních a technických podmínkách. Protože trh se zemním plynem se vyvíjí, zákazník musí neustále kontrolovat, jestli jeho současný dodavatel je stále výhodný.

Z těchto důvodů se většina odběratelů zemního plynu zalekne změny dodavatele.

"Za to mi to nestojí"

 

Podle Vámi předložených dokumentů zjistíme velikost a charakter Vaší spotřeby zemního plynu. Na základě těchto údajů Vám zdarma zpracujeme analýzu, která Vám ukáže vhodného dodavatele zemního plynu právě pro Vás.

Výhodou této analýzy je, že Vám ukáže ceny vše dodavatelů na trhu, které si můžete jednoduše zkontrolovat. Dále Vám ukáže ideálního dodavatele zemního plynu na trhu a zároveň úsporu za rok vůči stávajícímu dodavateli. Záleží jen na Vás, koho si vyberete.

Nikdo nezaručí, že Vámi vybraný dodavatel zemního plynu následující rok nezdraží, a proto toto porovnání dodavatelů provádíme každý rok.

"A to se vyplatí"

Všechnu administrativu vyřizujeme zdarma za Vás.

Jsme tu pro Vás

Pokud váháte nebo máte doplňující otázky, rádi Vám poradíme osobně v naší kanceláři.

Karlovy Vary

Závodu míru 584/7, 360 17

Telefon: +420 777 825 896

E-mail: info@simplyenergy.cz