TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Objekt musí splňovat obchodně-technické podmínky, aby mohl být připojen k plynofikační soustavě. Na základě těchto podmínek je odběratel zařazen do distribuční sazby a může odebírat zemní plyn v určitém sjednaném množství po určitou dobu a za sjednanou cenu.

Zákazník si může nastavit obchodně technické podmínky: tarif, rezervovanou kapacitu, produkt. Cena za komoditu se určuje množstvím spotřeby na daném odběrném místě. Na základě těchto podmínek se určuje konečná cena za odebírání zemního plynu z plynofikační soustavy.

Efektivní nastavení těchto obchodně technických podmínek umožňuje zákazníkům finanční úsporu až 30% z celkové částky za zemní plyn při stejné spotřebě.

Jsme tu pro Vás

Pokud váháte nebo máte doplňující otázky, rádi Vám poradíme osobně v naší kanceláři.

Karlovy Vary

Závodu míru 584/7, 360 17

Telefon: +420 777 825 896

E-mail: info@simplyenergy.cz