SIMPLYENERGY

OPTIMALIZUJEME NÁKLADY NA ENERGIE

Z dodavatelů dostaneme tu nejlepší cenu.

SIMPLY ENERGY - váš partner v energetice

Od roku 2005 se skokově zvyšuje spotřeba i ceny elektřiny a zemního plynu v České republice a v široké veřejnosti panuje názor, že odběratelé musí poslouchat to, co jim diktují energetické společnosti. A proto se skupina energetiků a ekonomů v průběhu roku 2014 sjednotila za účelem vzdorovat narůstajícím nákladům za elektřinu a zemního plynu. Tyto náklady chceme zmenšit snižováním ceny za komoditu (elektřina, zemní plyn).

Cíl pro rok 2024 je vyhledat pro naše zákazníky vhodné dodavatele energetických komodit, optimalizovat distribuční podmínky a především, vyjednat v rámci výběrového řízení skupinovou cenu elektrické energie a zemního plynu na další období dodávky.

Věříme, že základem úspěchu je férové jednání a hlavně spokojenost našich zákazníků, a proto se vždy snažíme maximálně vycházet vstříc požadavkům našich klientů.

OSTATNÍ SLUŽBY

Externí energetik

Správní a administrativní služby

Analytické a obchodní služby

Technické služby

Externí energetik

Externí energetik zajišťuje veškeré činnosti nutné pro řádný odběr energií (elektřina, zemní plyn, teplo, voda). Tato služba je vhodná pro malé a střední společnosti v oblasti energetiky, kterým se nevyplatí najímat energetika na plný úvazek z důvodu malé vytížitelnosti.

V rámci služby externí energetik nabízíme:

 • Zajištění požadovaných změn, připojení i odpojení odběrných míst
 • Nastavení hlídání spotřeb energií v reálném čase
 • Nastavení distribučních sazeb dle charakteru odběru
 • Vypracován seznam spotřebičů a jejich vytížitelnost
 • Optimalizace nastavení dle odběrových diagramů
 • Analýza velikosti rezervované kapacity elekřiny a zemního plynu
 • Analýza velikosti rezervovaného příkonu elektřiny

Správní a administrativní služby

Všechny uvedené analýzy jsou administrativně velmi náročné. Za zákazníka zajištujeme veškerou agendu (příprava dokumentů, komunikace s techniky i energetickými společnostmi).

V rámci správní a administrativní služby nabízíme:

 • IT systém pro kontrolu spotřeby a nákladů na energie
 • Vytvoření budgetu, statistiky spotřeb a nákladů
 • Komunikace s dodavateli, distributory a regulátory energií – Právní služby v oblasti energetiky
 • Příprava dokumentace ke všem úkonům
 • Příhlášení a ukončení odběrných míst
 • Mimořádnou fakturaci dle nahlášených samoodečtů – Kontrola faktura vč. řešení reklamací

Analytické a obchodní služby

Podle Vámi předložených dokumentů zjistíme velikost a charakter Vaší spotřeby elektřiny a zemního plynu. Na základě těchto údajů Vám zpracujeme analýzu, která Vám ukáže vhodné období a vhodného dodavatele elektřiny pro nákup energií.

V rámci analytické a obchodní služby nabízíme:

 • Poskytování informací o trhu s elektřinu a zemním plynem
 • Analýza charakteru a velikosti Vaší spotřeby energií
 • Vytvoření strategie nákupu elektřiny a zemního plynu
 • Poskytujeme konzultace, případně pořádáme výběrové řízení na dodavatele energií
 • Vytváříme cenou, právní a obchodní analýzu na jednotlivé nabídky
 • Provádíme zpětnou kontrolu prováděných kroků
 • Školíme v oblasti nákupu energií (trh s energiemi, trendy, možnosti zákazníků)

Spoluprácí s námi získáte partnera, který stojí na Vaší straně. Ukážeme Vám Vaše možnosti, ceny všech dodavatelů na trhu, které si můžete jednoduše zkontrolovat. Dále Vám doporučíme čas nákupu a ideálního dodavatele energií na trhu pro Vás. Zároveň vyčíslíme úsporu za rok vůči stávajícímu dodavateli. Záleží jen na Vás, koho si vyberete.

Nikdo nezaručí, že Vámi vybraný dodavatel zemního plynu následující rok nezdraží, a proto toto porovnání dodavatelů provádíme každý rok.

Technické služby

Na základě návrhu úspor „externím energetikem“ provádíme technické služby v oblasti voda, plyn, teplo a elektro. Provedeme kontrolní měření stavajícího charakteru odběru energií, poté aplikujeme nové technologie dle návrhu pro dosažení úspor a provedeme měření pro ověření navrhnutých úspor. Zákazník poté obdrží podklady o dosáhnutých úsporách.

V rámci technických služeb nabízíme:

 • Elektromontážní práce vč. revizí elektro NN, VN
 • Plynofikační práce vč. revizí plynových vedení a spotřebičů
 • Vodoinstalaterské a topenářské práce
 • Posouzení používaných spotřebičů vč. doporučení úspor
 • Meření a analýza elektrických sítí (certifikováno)
 • Meření intenzity osvětlení (cetifikováno)

KONTAKT

SIMPLYENERGY - telefon
V pracovní dny
8:30 - 16:00 h
SIMPLY ENERGY
Partner v energetice s.r.o.
Závodu míru 584/7
Karlovy Vary 360 17
obchod@simplyenergy.cz
IČ: 02790637

Legislativa: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - více na stránkách Energetického regulačního úřadu https://www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30575.

Zásady ochrany osobních údajů