SIMPLYENERGY

OPTIMALIZUJEME NÁKLADY NA ENERGIE

Z dodavatelů dostaneme tu nejlepší cenu.

JAK TO FUNGUJE ...

SIMPLY ENERGY - váš partner v energetice

Od roku 2005 se skokově zvyšuje spotřeba i ceny elektřiny a zemního plynu v České republice a v široké veřejnosti panuje názor, že odběratelé musí poslouchat to, co jim diktují energetické společnosti. A proto se skupina energetiků a ekonomů v průběhu roku 2014 sjednotila za účelem vzdorovat narůstajícím nákladům za elektřinu a zemního plynu. Tyto náklady chceme zmenšit snižováním ceny za komoditu (elektřina, zemní plyn).

Cíl pro rok 2022 je vyhledat pro naše zákazníky vhodné dodavatele energetických komodit, optimalizovat distribuční podmínky a především, vyjednat v rámci výběrového řízení skupinovou cenu elektrické energie a zemního plynu na další období dodávky.

Věříme, že základem úspěchu je férové jednání a hlavně spokojenost našich zákazníků, a proto se vždy snažíme maximálně vycházet vstříc požadavkům našich klientů.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení

Je to velmi snadné. Díky tomu, že dokážeme spojit velké množství potenciálních zákazníků v jeden celek, dodavatelé mají velikou motivaci nám nabídnout výrazně lepší ceny, než jsou ty, na které by mohl klient dosáhnout samostatně. Vítězem výběrového řízení se stává ten dodavatel, který nabídne nejnižší cenu a zároveň splňuje další požadavky pořadatele. Do našeho výběrového řízení se může přihlásit kdokoli s platnou smlouvou z celého území ČR.

Ať už máte tradičního nebo alternativního dodavatele, smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou, pouze s námi máte garanci, že již od následujícího měsíce budete za energie platit výrazně méně. Účast ve výběrovém řízení je zcela zdarma.

JAK TO CELÉ FUNGUJE

1 KONTAKT

Zákazník má zájem zúčastnit se výběrového řízení a snížit své náklady.

3 dny
2 KURÝR

Do 3 dnů veze kurýr zákazníkovi smlouvu k výběrovému řízení a plnou moc k podpisu.

10 dnů
3 VÝSLEDEK

Do 10 dní zákazník obdrží doporučený dopis s výsledkem výběrového řízení.

5 dnů
4 ROZHODNUTÍ

Po vyzvednutí výsledku má zákazník 5 dnů lhůtu na rozmyšlenou a případné odmítnutí.

1 měsíc
LEVNĚJŠÍ DODAVATEL

Po uplynutí 5ti denní lhůty zahájíme kroky vedoucí ke změně dodavatele.

Pro přihlášení do výběrového řízení je nezbytné podepsat smlouvu k výběrovému řízení a plnou moc, abychom Vás mohli právně zastupovat. Tyto dokumenty Vám během tří pracovních dní přiveze kurýr, který Vám jedno vyhotovení ponechá a druhé nám podepsané odveze nazpět.

Zhruba 10 den od data podpisu těchto dokumentů od nás obdržíte doporučený dopis s výsledkem výběrového řízení, ve kterém budete mít uvedeno, který dodavatel soutěž vyhrál, jakou cenu nabídl, reference na tohoto dodavatele a červeně zvýrazněnou pěti denní lhůtu, od data převzetí výsledku, na rozhodnutí, zda nabídku chcete přijmout či nikoliv.

V případě, že nabídky budete chtít využít, nemusíte dělat vůbec nic. Po uplynutí lhůty na rozhodnutí zpracujeme veškeré náležitosti a zajistíme všechny kroky vedoucí k levnějším dodávkám energií. V případě, že by Vám původní dodavatel vystavil sankci za předčasné ukončení smlouvy, máte z naší strany písemnou garanci, že finanční prostředky pro její úhradu obdržíte od nás.

OSTATNÍ SLUŽBY

Externí energetik

Správní a administrativní služby

Analytické a obchodní služby

Technické služby

Externí energetik

Externí energetik zajišťuje veškeré činnosti nutné pro řádný odběr energií (elektřina, zemní plyn, teplo, voda). Tato služba je vhodná pro malé a střední společnosti v oblasti energetiky, kterým se nevyplatí najímat energetika na plný úvazek z důvodu malé vytížitelnosti.

V rámci služby externí energetik nabízíme:

 • Zajištění požadovaných změn, připojení i odpojení odběrných míst
 • Nastavení hlídání spotřeb energií v reálném čase
 • Nastavení distribučních sazeb dle charakteru odběru
 • Vypracován seznam spotřebičů a jejich vytížitelnost
 • Optimalizace nastavení dle odběrových diagramů
 • Analýza velikosti rezervované kapacity elekřiny a zemního plynu
 • Analýza velikosti rezervovaného příkonu elektřiny

Správní a administrativní služby

Všechny uvedené analýzy jsou administrativně velmi náročné. Za zákazníka zajištujeme veškerou agendu (příprava dokumentů, komunikace s techniky i energetickými společnostmi).

V rámci správní a administrativní služby nabízíme:

 • IT systém pro kontrolu spotřeby a nákladů na energie
 • Vytvoření budgetu, statistiky spotřeb a nákladů
 • Komunikace s dodavately, distributory a regulátory energií – Právní služby v oblasti energetiky
 • Příprava dokumentace ke všem úkonům
 • Příhlášení a ukončení odběrných míst
 • Mimořádnou fakturaci dle nahlášených samoodečtů – Kontrola faktura vč. řešení reklamací

Analytické a obchodní služby

Podle Vámi předložených dokumentů zjistíme velikost a charakter Vaší spotřeby elektřiny a zemního plynu. Na základě těchto údajů Vám zpracujeme analýzu, která Vám ukáže vhodné období a vhodného dodavatele elektřiny pro nákup energií.

V rámci analytické a obchodní služby nabízíme:

 • Poskytování informací o trhu s elektřinu a zemním plynem
 • Analýza charakteru a velikosti Vaší spotřeby energií
 • Vytvoření strategie nákupu elektřiny a zemního plynu
 • Poskytujeme konzultace, případně pořádáme výběrové řízení na dodavatele energií
 • Vytváříme cenou, právní a obchodní analýzu na jednotlivé nabídky
 • Provádíme zpětnou kontrolu prováděných kroků
 • Školíme v oblasti nákupu energií (trh s energiemi, trendy, možnosti zákazníků)

Spoluprácí s námi získáte partnera, který stojí na Vaší straně. Ukážeme Vám Vaše možnosti, ceny všech dodavatelů na trhu, které si můžete jednoduše zkontrolovat. Dále Vám doporučíme čas nákupu a ideálního dodavatele energií na trhu pro Vás. Zároveň vyčíslíme úsporu za rok vůči stávajícímu dodavateli. Záleží jen na Vás, koho si vyberete.

Nikdo nezaručí, že Vámi vybraný dodavatel zemního plynu následující rok nezdraží, a proto toto porovnání dodavatelů provádíme každý rok.

Technické služby

Na základě návrhu úspor „externím energetikem“ provádíme technické služby v oblasti voda, plyn, teplo a elektro. Provedeme kontrolní měření stavajícího charakteru odběru energií, poté aplikujeme nové technologie dle návrhu pro dosažení úspor a provedeme měření pro ověření navrhnutých úspor. Zákazník poté obdrží podklady o dosáhnutých úsporách.

V rámci technických služeb nabízíme:

 • Elektromontážní práce vč. revizí elektro NN, VN
 • Plynofikační práce vč. revizí plynových vedení a spotřebičů
 • Vodoinstalaterské a topenářské práce
 • Posouzení používaných spotřebičů vč. doporučení úspor
 • Meření a analýza elektrických sítí (certifikováno)
 • Meření intenzity osvětlení (cetifikováno)

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč musím podepisovat smlouvu a plnou moc?

Abychom Vás mohli do výběrového řízení přihlásit a právně Vás zastupovat, musíme mít v této věci smlouvou stanovené podmínky a zmocnění k Vašemu zastupování. Nepleťte si to však se smlouvou na dodávky energií.

Pro Vás je to dobrá věc, protože právě díky tomu máte písemné potvrzení garancí, ke kterým se Vám v případě spolupráce zavazujeme a musíme je dodržet, jinak by byla smlouva neplatná. Jinými slovy tato smlouva zavazuje především nás, nikoliv Vás.

Ve smlouvě se například zavazujeme, že:
 • Vám musíme zajistit levnějšího dodavatele, než máte nyní, jinak je smlouva neplatná.
 • V případě, že od současného dodavatele obdržíte sankci, budeme ji za Vás hradit my.
 • Pokud nebudete chtít vítězné nabídky využít, můžete od výběrového řízení bez problému ve stanovené lhůtě odstoupit, a to i pouze telefonicky.
Jak se dozvím, který dodavatel vyhrál?

Výsledek výběrového řízení obdržíte doporučeným dopisem zhruba 10 dní po podpisu smlouvy.

Pokud se mi vítězný dodavatel nebo vysoutěžená cena nelíbí, mohu od výběrového řízení odstoupit?

ANO. V případě, že nebudete z jakéhokoli důvodu s výsledkem soutěže spokojeni, máte možnost nás 5 dní od data převzetí výsledku písemně kontaktovat a my Vás ze soutěže vyřadíme, popřípadě navrhneme nějaké alternativní řešení. Nic tedy neriskujete.

Co když mi můj současný dodavatel vystaví sankci?

Pokud od svého dodavatele obdržíte sankci z důvodu přechodu k levnějšímu dodavateli, nemusíte se ničeho obávat. Přihlášením do aukce se Vám naše společnost písemně zavazuje, že veškeré případné sankce, související se změnou dodavatele, hradíme za Vás. Stačí nám tedy pouze zavolat nebo poslat e-mail a domluvíme se na její neprodlené úhradě.

Co když mám závazek u stávajícího dodavatele?

To vůbec nevadí. Vaši smlouvu se pokusíme na základě našich dlouholetých zkušeností bez sankce vypovědět. Pokud se nám to nepodaří, vzniklou sankci za předčasný přechod k levnějšímu dodavateli hradíme z naší strany. Nemusíte tedy dlouhé roky čekat na to, až Vám vyprší nevýhodná smlouva, ale díky naší společnosti máte levnější energie ihned od následujícího měsíce.

Na jak dlouho garantujete vysoutěženou cenu?

Vysoutěžená cena platí po celou dobu platnosti smlouvy s výherním dodavatelem, minimálně tedy na 24 měsíců. Před uplynutím sjednané doby pro Vás opětovně zajistíme aktuálně nevýhodnější nabídku pro další období. Vyhnete se tak současným trikům dodavatelů, kteří Vás nalákají na mimořádně výhodné podmínky a po nějakém čase Vám cenu v tichosti navýší.

Co kdy má jiný dodavatel nižší cenu než vy?

Ano, v dnešním konkurenčním prostředí je to možné. Ze zkušenosti však víme, že tato cena je klientům nabízena s platností na pár měsíců a následně je cena převedena zpět na původní ceník. V naprosté většině těchto případů se navíc musíte dodavateli zavázat na delší období, než je platnost výhodných cen. Ve skutečnosti se tak v mnoha případech o nižší cenu vůbec nejedná. Další nevýhodou je to, že nabídka je pouze časově omezená, tudíž ji stejně nemůžete využít, ale musíte počkat na konec smlouvy se současným dodavatelem, která může trvat i několik let. S námi naopak šetříte již od následujícího měsíce.

KONTAKT

SIMPLYENERGY - telefon
V pracovní dny
8:30 - 16:00 h
SIMPLY ENERGY
Partner v energetice s.r.o.
Závodu míru 584/7
Karlovy Vary 360 17
obchod@simplyenergy.cz
IČ: 02790637

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30575.